Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot

Tämä dokumentti määrittelee tiedostomuodot, ja niiltä vaadittavat tekniset metatiedot, joissa kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut (PAS-palvelut) säilyttävät ja vastaanottavat aineistoja.

PAS-palvelun tukemia tiedostomuotoja on kahdenlaisia: säilytyskelpoisia ja siirtokelpoisia. Säilytyskelpoisten tiedostomuotojen arvioidaan olevan käyttökelpoisia vielä pitkään, kun taas siirtokelpoiset tiedostomuodot ovat arvion mukaan niitä, joissa pitkäaikaissäilytettävää aineistoa on runsaasti tallennettu. Mikäli säilytettävän aineiston tiedostomuoto ei ole säilytys- eikä siirtokelpoinen, tiedostot tulee muuntaa säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon.

Versio
1.10.0

Julkaisupäivämäärä
27.2.2022

Tunniste
Lisenssi
Creative Commons Suomi CC-BY-NC-SA 4.0
 

 

PDF HISTORIA