Aineistojen ja niiden metatietojen paketointi pitkäaikaissäilytykseen

Tämä dokumentti määrittelee kansallisissa pitkäaikaissäilytyspalvelussa (PAS-palvelut) säilytettävien aineistojen metatiedot sekä siirto- ja jakelupaketin rakenteen erityisesti niissä käytettävien METS-profiilien osalta.

Versio
1.7.5

Julkaisupäivämäärä
5.3.2023

Tunniste
Lisenssi
Creative Commons Suomi CC-BY-NC-SA 4.0
 

 

PDF HISTORIA