Hyppää pääsisältöön

Käytön tuki

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tällä sivulla esitetään usein kysyttyjä kysymyksiä, joita on kysysytty esimerkiksi PAS-palveluiden käytöstä tai aineiston saattamisesta pitkäaikaissäilytykseen.

Kuinka organisaatiomme voi liittyä PAS-palvelun käyttäjäksi? Soveltuvatko PAS-palvelut käyttöömme?

PAS-palvelut ovat suunnattu ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiville, henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaaville organisaatioille sekä tutkimusaineistojen säilyttämiseksi korkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille.

Lisätietoa palvelun liittymisestä saatte täältä.

Verkkohteys PAS-palvelun testikoneelle tai tuotantoon ei toimi

Verkkoyhteysongelmat voivat olla joko PAS-palvelun päässä tai hyödyntävän organisaation päässä. Käyttäjä voi omatoimisesti varmistaa organisaatiostaan, että tietoliikenne on sallittu PAS-palveluun ja halutulle palvelimelle, ja että yhteys muodostetaan PAS-palveluun ilmoitetusta osoitteesta. Jos yhteyden muodostaminen ei edelleenkään onnistu, käyttäjä voi pyytää PAS-tukiosoitteesta yhteyksien toimivuuden tarkistamista ja varmistamista.

Ongelman ilmetessä ja yhteyspyynnön jälkeen toimitaan seuraavasti:

  • PAS-ylläpito tarkistaa, että porttien avaukset CSC:n verkon tai palvelinten tasolla ovat kunnossa.
  • Käyttäjä tarkistaa, että heidän organisaatiostaan on sallittu liikenne ulospäin ja että CSC:llä on tiedossa oikea lähde-IP-osoite.
  • Käyttäjä ajaa tarvittaessa PAS-ylläpidon pyytämät yhteystestit.
Olen lähettänyt siirtopaketin, mutta en saa siitä raporttia kotihakemistoon

PAS-palvelun vastaanotossa ja aineiston käsittelyssä esiintyy viivettä. Käyttäjän on syytä ilmoittaa asiasta PAS-tukeen aikaisintaan päivän kuluttua.

On myös mahdollista, että aineiston tarkastus on keskeytynyt ennen raportointia ja säilytyksen aloittamista. Yksi yleinen syy keskeytykseen on, että validaattorit ovat keskeyttäneet paketin validoinnin. Asian selvittäminen vaatii työtä CSC:n kehittäjiltä (testiympäristöt) tai ylläpitäjiltä (testi- ja tuotantoympäristöt).

Miksi noutomme PAS-järjestelmästä näyttävät olevan jumissa?

PAS-palvelun vastaanotossa ja aineiston käsittelyssä esiintyy viivettä. On myös mahdollista, että jakelupaketin muodostus on keskeytynyt. Käyttäjän on syytä ilmoittaa asiasta PAS-tukeen aikaisintaan päivän kuluttua.

Voisiko PAS-palvelu tukea tiedostomuotoa X?

PAS-palvelun tukemat tiedostomuodot on määritelty PAS-palvelun tiedostomuotomäärittelyssä.

Määrittelyitä päivitetään vuosittain hyödyntävien organisaatioiden tarpeiden pohjalta. Kun uusi tiedostomuoto tai tiedostomuodon versio on ehdotettu, PAS-palvelu arvioi kuinka hyvin se täyttää pitkäaikaissäilytykseen soveltuvuuden ja käytettävyyden turvaamisen arviointikriteerit. Arviointikriteerit löytyvät tiedostomuotomäärittelyn liitteistä. Jos tiedostomuoto täyttää nämä kriteerit rittävästi, se hyväksytään yhdessä hyödyntävien organisaatioiden kanssa seuraavaan määrittelyn versioon.

Lue lisää tiedostomuodoista tästä.

Miten suuri yksittäinen siirtopaketti voi olla?

Siirtopaketin koon ja sisällön määrittelee hyödyntävä organisaatio. Suosituksena siirtopaketin kannattaa muodostaa sellaisesta aineistokokonaisuudesta, joka muodostaa loogisen kokonaisuuden ja jota on helppo kuvailla ja käsitellä kokonaisuutena. Tämä kokonaisuus ja koko vaihtelee aineisto- ja organisaatiokohtaisesti.

Ylisuuret paketit hankaloittavat ja hidastuttavat kuitenkin aineiston käsittelyä. Tämä heijastuu myös aineiston jakelussa, kun aineistoa haluaa takaisin itselleen PAS-palvelusta.

Metatiedot-määrittelyssä ei suositella yli 20 tuhannen tiedoston siirtopaketteja.

PAS-yhteistyöryhmässä on sovittu, että PAS-palvelu voi estää ja hylätä yli 50 tuhannen tiedoston siirtopaketit.

Miksi digitaalinen objekti ei ole validi?

Pikäaikaissäilyttäminen on riskien hallintaa. Yksi riski aineiston käytettävyydelle ovat rikkinäiset, määrittelyiden vastaiset tiedostot. Siksi PAS-palvelu validoi tiedostojen, eli digitaalisten objektien, eheyttä ja oikeellisuutta PAS-palvelun vastaanoton tarkastuksissa.

Digitaalisten objektien validoinnissa käytetään useampia tiedostomuotokohtaisia validaattoreita, joiden tehtävänä on sekä tarkistaa digitaalisten objektien oikeellisuus että varmistaa, että tiedostoja voi ainakin käsitellä tämän päivän ohjelmistoilla.

Kun validaattorit löytävät virheitä digitaalisessa objektissa, tiedosto merkataan ei-validiksi, eikä sitä hyväksytä sellaisenaan pitkäaikaissäilytykseen. Virheet ovat tapaus- ja tiedostomuotokohtaisia, ja ne voivat vaikuttaa tiedostojen käytettävyyteen ja aineiston tietosisällön säilymiseen eri tavalla. Jotkut virheet toistuvat useammin kuin toiset, ja PAS-palvelut ovat keräämässä näitä yleiseen tietokantaan virheiden selvittämistä varten. Tyypillisesti ei-validi tiedosto on korjattava ennen kuin se voidaan hyväksyä pitkäaikaissäilytykseen.

Kaikki löydetyt virheet ja poikkeavuudet tiedostoissa tallentuvat PAS-palvelun vastaanoton tarkastusraporttiin. Jos kaipaat tukea virheen tulkitsemisessa voit olla yhteydessä pas tukeen osoitteessa pas-support@csc.fi.

Lue lisää tiedostojen validoinnista tästä.

Onko organisaatiollamme säilytyksessä aineisto X?

Organisaation edustaja voi selata säilytyksessä olevia aineistoja PAS-palveluiden rajapintadokumentaatiossa määritellyillä kutsuilla. Säilytyksessä olevaa aineistoa voi hakea rajapintojen kautta, ja esimerkiksi aineiston (fi:CONTENTID) tai siirtopakettien tunnisteiden (OBJID) avulla löytää yleensä haluamansa aineiston.

Fairdata PAS-palvelun käyttäjät voivat tarkistaa säilytyksen tilan Hallintakäyttöliittymästä tai tarkistaa Etsin-palvelusta onko tutkimusaineisto pitkäaikaissäilytyksessä.

PAS-tuki auttaa tarvittaessa säilytystilanteen selvittämisessä osoitteessa pas-support@csc.fi.

Kuinka aineiston saa palautettua PAS-järjestelmästä?

Kulttuuriperintö-PAS-palvelun käyttäjät voivat tehdä jakelupyynnön ja noutaa jakelupaketin PAS-palvelusta jakelutyökalulla tai muuten rajapintadokumentaation mukaisesti.

Fairdata PAS-palvelun käyttäjät voivat noutaa aineistoa Hallintaliittymän kautta. Tämä vaatii aineiston nouto-oikeudet, ks: Pikaopas tutkimusaineiston pitkäaikaissäilytykseen.

Kuinka paketointityökalu asennetaan? Miksi paketointityökalu ei toimi?

Paketointityökalu asennetaan RPM-jakelun kautta. Se toimii AlmaLinux 9 (x86_64) käyttöjärjestelmässä.

Jos työkalu ei toimi, vika voi olla joko ympäristössä, työkalun asennuksessa tai bugi itse työkalussa. Myös ei-tuetut tiedostomuodot tai metatietomuodot voivat joskus aiheuttaa virheitä työkalun käytössä.

Mikäli et saa työkalua toimimaan, voit olla yhteydessä PAS-tukee osoitteessa pas-support@csc.fi.

Miten tiedosto konvertoidaan muodosta A muotoon B?

Aineisto, joka ei ole säilytyskelpoisessa muodossa kannattaa normalisoida säilytyskelpoiseen tiedostomuotoon, jotta sen käytettävyys pystytään varmistamaan PAS-palvelussa. Jokainen tiedostomuotomuunnos on kuitenkin jollakin tasolla häviöllinen, joten tiedostomuodon normalisointi kannattaa tehdä suunnitellusti.

Normalisoinnin yhteydessä pitää osata arvioida mitkä aineistojen piirteet muuttuvat tai häviävät muunnoksen yhteydessä, ja millä prosessilla saadaan mahdollisimman laadukas lopputulos, niin että aineiston keskeinen tietosisältö säilyy. On arvioitava mitä ohjelmistoja voidaan käyttää, ja millä varmistetaan, että lopputulos on tyydyttävä. PAS-palvelut voivat auttaa teknisellä asiantuntemuksella, mutta itse arvio normalisoinnin vaikutuksesta aineistoon on hyödyntävällä organisaatiolla.

Jokainen muunnos kannattaa myös dokumentoida mahdollisimman tarkasti aineiston synty- ja tapahtumahistoriaan. 

Mistä löydän XML-metatietomuotojen skeemakatalogin ja Schematron-säännöt?

PAS-palveluiden skeemakatalogi ja METS-dokumenttien tarkastuksessa käytetyt Schematron-säännöt on julkaistu GitHubissa.

Kuinka voin lisätä uuden XML-skeeman PAS-palvelun skeemakatalogiin?

XML-tiedostojen validoinnissa tarvittavat XML-skeemat on saatettava PAS-palvelun käyttöön. Käytössä olevat yleiset XML-skeemat on sisällytetty ns. skeemakatalogiin, jota hyödynnetään PAS-palvelun vastaanotossa XML-tiedostojen validoinnissa. Skeemakatalogiin sisältyvät skeemat voi tarkistaa Githubista.

Jollei jo käytössä olevat XML-skeemat sovellu säilytettäväksi aiotun aineiston kuvailuun voidaan PAS-palveluiden skeemakatalogiin lisätä tarvittava XML-skeema, mikäli skeema on yleisesti käytössä muuallakin. Uuden XML-skeeman voi ehdottaa skeemakatalogiin ottamalla yhteyttä PAS-palvelun tukiosoitteeseen osoitteessa pas-support@csc.fi.

Paikallisia XML-skeemoja, jotka eivät ole skeemakatalogissa, voi myös sisällyttää siirtopaketteihin, ohjeita tästä löytyy PAS-palveluiden Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot -määrittelyn liitteistä.

Käyttöoikeuteni Fairdata PAS-hallintaliittymässä eivät ole oikein tai tarvittavaa säilytyspäätöstä ei näy

Palvelusopimuksen tai säilytyspäätöksen yhteyshenkilön kannattaa ottaa yhteyttä PAS-tukeen tässä asiassa.

Voinko sisällyttää alkuperäisen muokkaamattoman METS-tiedoston erillisenä tiedostona paketissa?

PAS-palvelussa voidaan säilyttää digitaalisena objektina myös METS-tiedostoja. Digitaalisena objektina säilytettävää METS-tiedostoa ei käytetä aineiston validoinnissa, vaan sen on validoiduttava PAS-palvelun vastaanoton tarkastuksessa käytettävää METS-tiedostoa vasten, eli objekti-METS on kuvattava aineiston metatiedoissa. Pitkäaikaissäilytettävän METS-tiedosto-objektin on todennuttava lukukelpoiseksi XML-tiedostoksi ja objektissa käytetyn XML-skeeman mukaan rakenteeltaan validiksi.